Kontakt
Pärkkarl. Foto Hans Rydberg, Riksarkivet. Ur SVIFs bildarkiv.

Karl Örsan
(ordförande)
Riksidrottsmuseet,
Idrottens hus, 114 73 Stockholm 
Telefon 070-684 46 71
karl.orsan@rf.se

Hans Bolling
(redaktör SVIF-Nytt)
Kyrkogårdsgatan 24, 752 42 Uppsala
hans.bolling@tyfonmail.se

Kerry Kempe
(skattmästare)

Tuvgatan 15, 589 57 Linköping
Telefon
073-995 40 77
kerkem@vidingsjo.se

Björn Sandahl
(webb)
Gymnastik och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 Stockholm
Telefon 08-120 537 00 (arbete)
bjorn.sandahl@gih.se

 

 

 

 

Tillbaka till förstasidan