Medlemskap

Ur SVIFs bildarkiv.Ur SVIFs bildarkiv.
Ur SVIFs bildarkiv.Riksidrottsmuseet

 

 


   Du får som medlem:

  • Årsskriften Idrott, historia och samhälle. Den innehåller artiklar, uppsatser och recensioner om skilda idrottshistoriska teman. Omfånget varierar normalt mellan 140 och 180 trycksidor.

  • Medlemsbladet SVIF-Nytt.

  • Inbjudan till möten,
    2-3 sammankomster per år.

Medlemskapet är öppet för alla intresserade. Årsavgiften inkluderar både medlemsbladet SVIF-Nytt och årsskriften. Utöver detta inbjuds du som medlem till 2-3 samman-komster varje år med föredrag och diskussioner i idrottshistoriska ämnen, och en trevlig samvaro med mat och dryck till självkostnadspris. Av praktiska skäl är Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm ofta centrum för sammankomsterna.

Medlem blir du enklast genom att betala in årsavgiften på föreningens plusgirokonto,
93 57 70-8.
 Avgiften är 150 kronor för privatpersoner, institutioner och organisationer. 

Frågor om medlemskap besvaras av föreningens ordförande Karl Örsan. Kontaktuppgifterna hittar du under fliken "styrelsen" i vänstermarginalen.


Tillbaka till förstasidan