Om SVIF

      SVIF vill:

  • öka intresset för idrottshistoria
  • föra ut idrottshistorisk forskning genom våra skrifter och sammankomster
  • uppmuntra till idrottshistoriska studier och kulturminnesvård
  • vara en central aktör i den svenska idrottshistoriska forskningen

Ur SVIFs bildarkiv.
RiksidrottsmuseetUr SVIFs bildarkiv. MFF-Degerfors 1964. Bosse Larsson.

 

Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF) bildades 1976 och har idag ca 700 medlemmar. Intresset för idrottens historia ökar för varje år, vilket inneburit att SVIFs medlemsantal stigit.

SVIF vänder sig till alla som är intresserade av idrottens historia i vidaste mening. Vi i SVIF tycker att det är viktigt att studera idrottens yttringar och betydelse i den svenska samhällsutvecklingen. Historien kan lära oss att förstå det förflutna och ge oss perspektiv som hjälper oss att blicka framåt.

Vi intresserar oss även för den internationella idrottshistorien och för idrottens historiska lämningar som arkiv, tryckta skrifter, föremål och bilder.

SVIF ger ut årskriften Idrott, historia och samhälle. Den innehåller idrottshistoriska uppsatser och recensioner. Medlemsbladet SVIF-Nytt kommer ut två gånger om året.


Tillbaka till förstasidan