Styrelsen

 

 

 


Hans Bolling

(redaktör SVIF-Nytt)
Kyrkogårdsgatan 24, 752 42 Uppsala
hans.bolling@tyfonmail.se

Christer Ericsson
(ledamot)
Tranebergsvägen 100, 167 44 Bromma
Telefon 073-310 93 19
christer.ericsson@oru.se

Kerry Kempe 
(skattmästare)
Tuvg. 15, 589 57 Linköping
Telefon 073-995 40 77
kerkem@vidingsjo.se

Lars Liljegren 
(ledamot)
Laxvägen 75, 181 30 Lidingö
Telefon 08-767 52 60 (hem), 070-640 46 49 (mobil)
larsliljegren@telia.com

Björn Sandahl
(webbansvarig)
Slätbaksvägen 33, 120 51 Årsta
Telefon 08-120 537 00
bjorn.sandahl@gih.se

Paul Sjöblom
(redaktör årsskriften)
Såningsvägen 68

175 52 Järfälla
Telefon 070-756 26 89

paul.sjoblom@historia.su.se

Helena Tolvhed
(redaktör årsskriften)
Historiska institutionen
Stockholms universitet
10691 Stockholm
helena.tolvhed@historia.su.se


Nils-Olof Zethrin 
(ledamot)
Åsögatan 180, 116 32 Stockholm
Telefon 073-980 42 62 (mobil)
nozethrin@gmail.com

Karl Örsan
(ordförande)
Riksidrottsmuseet,
Idrottens hus, 114 73 Stockholm 
Telefon 070-684 46 71
karl.orsan@rf.se


PH Ling. Idrottshögskolans arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till förstasidan